AR-金属薄膜精密贴片电阻专题页
          首页   |    关于我们   |    产品介绍   |    技术支持   |    行业动态   |    客户留言   |    电阻总站   |


 联系我们
TEL: 0086-10-82967213-810
FAX: 0086-010-82967213-811
MSN: jianboxiang@126.com
QQ: 718512289
Email jianboxiang@126.com
http: http://www.vk-dz.com

 产品分类
  0402
  1206
  1210

 浏览量排行
低温漂电阻:AR03ATD 0280
高精密电阻:AR03ATC 3012
高精度电阻:AR03ATC 0680
精密电阻:AR03ATC 64R9
低温漂电阻:AR03ATC 69R8
薄膜精密电阻:AR03ATC 0750
金属薄膜电阻:AR03ATC 60R4
精密电阻:AR03ATC 63R4
低温漂电阻:AR03ATD 0340
高精度电阻:AR03ATD 32R4
高精度电阻:AR03ATC 0560
精密电阻:AR03ATD 37R4
精密电阻:AR03ATC 78R7
低温漂电阻:AR03ATD 33R2
精密电阻:AR03ATD 38R3
金属薄膜电阻:AR03ATD 29R4
高精密电阻:AR03ATD 28R7
精密电阻:AR03ATD 31R6
高精密电阻:AR03ATD 34R8
金属薄膜电阻:AR03ATD 35R7
 

首页 >行业动态
2013.10.15
2013.10.15
2013.9.21
2013.9.21
2013.9.14
2013.9.14
2013.9.10
2013.9.10
2013.9.4
2013.9.4
2013.8.26
2013.8.26
2013.8.19
2013.8.19
2013.8.16
2013.8.16
2013.8.13
2013.8.13
2013.8.11
2013.8.11

首页 上页 下页 尾页 页次:1/7页 共有124条新闻 转到

  热线电话: 0086-10-82967213-810 传真:0086-010-82967213-811 QQ:718512289 Emal:jianboxiang@126.com